icon icon
Số 4 Đường Yên Sở, Thôn 4, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Hà Nội Tìm kiếm

Văn bản Thành phố - Sở Giáo dục

Tên văn bản Nơi nhận Số hiệu Ngày ban hành File đính kèm Hướng dẫn Liên ngành số 489/HDLN-SGDĐT-SYT ngày 28/02/2022 của Liên Sở GD&ĐT - Sở Y tế về công tác phòng, chống dịch bảo đảm thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 khi học sinh trở lại trường học   489/HDLN-SGDĐT-SYT 28/02/2022

Xem thêm

Tên văn bản Nơi nhận Số hiệu Ngày ban hành File đính kèm Hướng dẫn các tổ chức Hội thành viên tổ chức hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Khuyến học Việt Nam 02/10/2022 và “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” 2022 Trường học 103/HD-KHHN 19/09/2022

Xem thêm