icon icon
Số 4 Đường Yên Sở, Thôn 4, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Hà Nội Tìm kiếm

Hướng dẫn Liên ngành số 489/HDLN-SGDĐT-SYT ngày 28/02/2022 của Liên Sở GD&ĐT - Sở Y tế về công tác phòng, chống dịch bảo đảm thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 khi học sinh trở lại trường học

Người đăng: TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SỞ - 02/04/2024
Tên văn bản Nơi nhận Số hiệu Ngày ban hành File đính kèm
Hướng dẫn Liên ngành số 489/HDLN-SGDĐT-SYT ngày 28/02/2022 của Liên Sở GD&ĐT - Sở Y tế về công tác phòng, chống dịch bảo đảm thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 khi học sinh trở lại trường học   489/HDLN-SGDĐT-SYT 28/02/2022