icon icon
Số 4 Đường Yên Sở, Thôn 4, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Hà Nội Tìm kiếm

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG, TRƯỞNG THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SỞ

Ngành giáo dục phổ thông cấp Tiểu học xã Yên Sở - Huyện Hoài Đức - Thành phố Hà Nội được hình thành và xây dựng từ nửa đầu thế kỷ XX.

Trải qua bao biến động của lịch sử, chiến tranh, dù gặp phải vô vàn khó khăn, trường vẫn không bị gián đoạn việc dạy và học, duy trì số lượng học sinh và nâng cao chất lượng.

Năm 1924 ngôi trường đầu tiên được xây dựng ở sát phía chân đề Tả Đáy (khu ngô Kỳ - nơi đặt trụ sở Ủy ban nhân dân xã bây giờ) với hai phòng học dạy chữ quốc ngữ và chữ Pháp. Trước năm 1945 có hai lớp ghép với khoảng trên dưới 80 học sinh của 6 xã : Yên Sở, Đắc Sở, Tiền Yên, Quế Dương, Cát Ngòi, Sơn Đồng gồm 3 lớp: Đồng Ấu (CoureEnganfin), Dự bị (Coure Preparatoire), Sơ đẳng (Coure Elinanfaire). Thầy giáo đầu tiên là thầy Cát rồi sau đó là các thầy : thầy Quân, thầy Thiện. Đầu năm học 1942 - 1943 có các thầy: thầy Quân, thầy Hiến.

Năm 1946 thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta lần thứ hai. Đầu năm 1947 chiến tranh lan rộng ra ngoại vi Hà Nội, trường vẫn không ngừng hoạt động học, sơ tán tại chùa Đông vẫn do thủy Quân, thầy Hiến giảng dạy, hai phòng của trường được sử dụng làm nơi tiếp nhận điều trị thương binh của trung đoàn Thủ đô từ mặt trận Hà Nội đưa về. Dầu trong thời gian tạm chiếm trường Sơ học vẫn duy trì. Năm học 1948 - 1949 trên cử thầy Thỏa, thầy Thìn đảm nhiệm. Năm học 1950 - 1951 trường sơ học Yên Sở chính thức được nâng lên thành trường Tiểu học cho học sinh 8 xã bắc Hoài Đức. Thầy Nguyễn Đức Đỉnh (quê Sơn Đồng) được cử làm Hiệu trưởng. Năm 1956 theo quyết định của Nhà nước, trường mang tên là trường Cấp I phổ thông, lúc này trường có các thầy : thầy Đinh, thầy Phi, thầy Thìn, thầy Hàm, thầy Tân.

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, hòa bình lập lại, nền giáo dục Yên Sở được tiếp tục phát triển không ngừng. Năm 1954 có 7 lớp quốc lập từ lớp 5 đến lớp nhất (từ lớp 1 đến lớp 5 bây giờ). Từ năm 1956 - 1957 theo chủ trương chung, các trường tiểu học đổi tên thành trường cấp I phổ thông do đó trường Tiểu học Yên Sở có tên mới là trường Cấp I phổ thông Yên Sở, Thầy Nguyễn Trí Doãn - nhà giáo kháng chiến trở về làm Hiệu trưởng. Đến năm học 1960 - 1961 thầy Nguyễn Thế Dũng về lãnh đạo thay thầy Doãn. Cũng năm 1956 - 1957, tách trường Cấp I Yên Sở để thành lập thêm trường Cấp I Chiến Thắng cho học sinh 3 xã: Minh Khai, Chiến Thắng, Vinh Quang vào học. Đến năm học 1959 - 1960, trường Cấp I Yên Sở lại tách thêm trường Cấp I Đắc Sở để thu nhận học sinh 2 xã Đắc Sở, Tiền Yên ... Thế là một trường Tiểu học trung tâm Yên Sở có từ năm 1950, sau 10 năm, năm 1960 phát triển thành 6 trường cấp I cho vùng bắc Hoài Dúc.

Đến năm học 1965 - 1966 trường đã có 18 lớp với 418 học sinh.

Khi giặc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại bằng không quân ra miền Bắc, Hà Nội bị đánh phá rất ác liệt, trường phải chia nhỏ và sơ lần thành nhiều điểm trong khu dân cư. Cũng trong thời gian này ngoài số học sinh ở địa phương, nhà trường còn tiếp nhận tới ba bốn trăm học sinh từ nội thành sơ tán về học, vì vậy năm học 1967 - 1968 số lớp lên tới 30 lớp với 1068 học sinh. Năm học 1971 - 1972 trường Cấp I phổ thông và trường Cấp II phổ thông hợp nhất thành trường cấp I,II phổ thông gọi tắt là trường phổ thông 8 năm. Năm học 1972 - 1973 có 30 lớp với 1400 học sinh. Năm học 1974 - 1975 có 25 lớp với 978 học sinh. Tỉ lệ lên lớp luôn đạt từ 88 - 100%. Đội ngũ giáo viên có 29 người trình độ phổ biến là Sơ cấp và trung cấp sư pham.

Cùng với giáo dục phổ thông, nhà trường còn tích cực tham gia dạy bổ túc văn hóa xóa nạn mù chữ cho mọi tầng lớp nhân dân. Đến năm 1975 toàn xã đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học.

Phong trào giáo dục ở Yên Sở từ năm 1971 - 1975 thường xuyên và liên tục được các ông: Nguyễn Xuân Trường - Bí thư tỉnh ủy, bà Lên Thị Thu Trà - Chủ tịch ủy ban Trung ương bảo vệ trẻ em, ông Lê Liêm - Thứ trưởng , giáo dục, giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Văn Huyền - Bộ trưởng Bộ giáo dục, giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Cảnh Toàn - Thứ trưởng Bộ giáo dục ... cùng nhiều vị lãnh đạo, chuyên viên của Ty giáo dục Hà Tây, Hà Sơn Bình về chỉ đạo phong trào giúp cho sự phát triển giáo dục đi đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Năm 2000 trường được công nhận là trường chuẩn quốc gia.

Từ năm 2000 đến nay (2015) thầy và trò trường Tiểu học Yên Sở vẫn tiếp tục thi đua phấn đấu day tốt, học tốt, liên tục đạt danh hiệu trường tiên tiến cấp huyện và có một số năm đạt tiên tiến cấp tỉnh, thành phố, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp trồng người, đào tạo nhiều thế hệ học sinh của địa phương trưởng thành và tiến bộ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN.

<nội dung vẫn đang tiếp tục được cập nhât>

BAN GIÁM HIỆU