icon icon
Số 4 Đường Yên Sở, Thôn 4, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Hà Nội Tìm kiếm

Văn kiện công khai năm học 2023-2024

STT TÊN VĂN BẢN SỐ HIỆU Ngày phát hành NƠI PHÁT HÀNH FILE ĐÍNH KÈM GHI CHÚ
1

THÔNG BÁO 

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2023 - 2024 

  20/9/2023 Trường TH Yên Sở  
2

THÔNG TƯ

Quy định về việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

Số:27 /2023/TT-BGDĐT 28/12/2023 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
3

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt SGK các môn học

Số: 392/QĐ-BGDĐT 26/01/2024 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
4 KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị giới thiệu sách giáo khoa lớp 5
Số: 541 /KH-SGDĐT 26/2/2024 UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO