icon icon
Số 4 Đường Yên Sở, Thôn 4, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Hà Nội Tìm kiếm

QUY TRÌNH Xử lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở khi học sinh quay trở lại trường trong điều kiện bình thường mới.

Người đăng: TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SỞ - 22/03/2024

QUY TRÌNH

Xử lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở

khi học sinh quay trở lại trường trong điều kiện bình thường mới.

 

Thực hiện hướng dẫn liên ngành số 3668/HDLN: SGDĐT-YT ngày 25/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Y tế Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới; Kế hoạch số 323/KH-UBND ngày 02/11/2021 của UBND huyện về tổ chức cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch Covid 19, Trường Tiểu học Yên Sở xây dựng quy trình xử lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở… (sau đây gọi là biểu hiện dịch tễ) khi học sinh quay trở lại trường trong điều kiện bình thưởng mới. Cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh khi quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới.

- Chuẩn bị đủ các điều kiện về trang thiết bị, vật tư y tế, cơ sở vật chất; chủ động, linh hoạt ứng phó đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (CBGV, NV), học sinh, cha mẹ học sinh; biến mỗi cá nhân thành một chiến sỹ trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

- Xây dựng trường thành pháo đài phòng chống dịch Covid-19.

2. Nội dung thực hiện

- Tất cả CBGV, NV và học sinh phải thực hiện khai báo y tế điện tử trước khi quay trở lại trường học.

- Khi đến trường CBGV, NV và học sinh thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

2.1 Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có biểu hiện dịch tễ (thân nhiệt ≥37,5°C) tại khu vực kiểm soát y tế

Nhân viên Y tế cho CBGV, NV hoặc học sinh vào chốt cách ly y tế và tiến hành điều tra dịch tễ:

- Nếu CBGV, NV, học sinh có tiền sử đi/đến từ các quốc gia, tỉnh thành, khu vực có dịch về, hoặc tiếp xúc gần với trường hợp mắc/nghi mắc Covid-19, nhân viên Y tế đưa CBGV, NV, học sinh tới chốt y tế và báo ngay với Hiệu trưởng. Hiệu trưởng liên hệ với Trạm Y tế xã Yên Sở để xử lý theo quy định, đồng thời thông báo đến gia đình của CBGV, NV, học sinh.

- Nếu CBGV, NV, học sinh không có tiền sử đi/đến từ các quốc gia, tỉnh thành, khu vực có dịch về, hoặc không tiếp xúc gần với trường hợp mắc/nghi mắc Covid-19.

+ Nhân viên Y tế đưa CBGV, NV, học sinh tới chốt y tế, theo dõi sức khỏe; sau 5-10 phút kiểm tra lại thân nhiệt của CBGV, NV, học sinh. Nếu thân nhiệt trở lại bình thường cho CBGV, NV, học sinh vào trường.

+ Nếu sau 5-10 phút CBGV, NV, học sinh vẫn có thân nhiệt cao (≥37,5°C), nhân viên Y tế báo cáo với Hiệu trưởng. Hiệu trưởng liên hệ với Trạm Y tế xã Yên Sở để xử lý theo quy định, đồng thời thông báo đến gia đình của CBGV, NV, học sinh.

2.2 Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có biểu hiện dịch tễ trong thời gian ở trường

Hiệu trưởng chỉ đạo đưa CBGV, NV, học sinh về phòng cách ly y tế. Tại phòng cách ly y tế, nhân viên Y tế đo thân nhiệt và khai thác lại tiền sử dịch tễ của CBGV, NV, học sinh.

- Nếu CBGV, NV, học sinh có tiền sử đi/đến từ các quốc gia, tỉnh thành, khu vực có dịch về, hoặc tiếp xúc gần với trường hợp mắc/nghi mắc Covid-19:

+ Nhân viên Y tế báo ngay với Hiệu trưởng.

+ Hiệu trưởng liên hệ với Trạm Y tế xã Yên Sở để xử lý theo quy định, đồng thời thông báo đến gia đình của CBGV, NV, học sinh.

+ Báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Yên Sở tiến hành khoanh vùng dập dịch, không để dịch bùng phát, lây lan diện rộng.

- Nếu CBGV, NV, học sinh không có tiền sử đi/đến từ các quốc gia, tỉnh thành, khu vực có dịch về, hoặc không tiếp xúc gần với trường hợp mắc/nghi mắc Covid-19.

+ Nhân viên Y tế tiếp tục theo dõi sức khoẻ, đồng thời báo cho gia đình CBGV, NV, học sinh đến đón về nhà tự cách ly, theo dõi sức khoẻ đến khi trở lại bình thường.

+ Nếu CBGV, NV, học sinh không có dấu hiệu thuyên giảm, gia đình báo đến Trạm Y tế xã/thị trấn để xử lý y tế.

Trường hợp 1, nếu kết luận y tế là CBGV, NV, học sinh không phải mắc dịch Covid-19, gia đình tiếp tục phối hợp điều trị đến khi khỏi bệnh thì quay lại trường học bình thường.

Trường hợp 2, nếu kết luận y tế là CBGV, NV, học sinh mắc hoặc nghi ngờ mắc dịch Covid-19, Hiệu trưởng báo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Yên Sở tiến hành khoanh vùng dập dịch, không để dịch bùng phát, lây lan diện rộng.

3. Tổ chức thực hiện

3.1 Ban Giám hiệu

- Xây dựng quy trình xử lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có biểu hiện dịch tễ khi học sinh quay trở lại trường trong điều kiện bình thưởng mới.

- Tạo mã QR Code để kiểm soát y tế điện tử đối với cá nhân ra vào trường, công khai mã QR Code để cho cha mẹ học sinh khai báo y tế trước khi học sinh quay trở lại trường.

- Đảm bảo các điều kiện về vật tư, trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi đón học sinh trở lại trường.

- Chỉ đạo CBGV, NV, học sinh; phối hợp chính quyền địa phương, các lực lượng trên địa bàn xã Yên Sở, cha mẹ học sinh thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

3.2 Nhân viên Y tế

- Tham mưu Ban Giám hiệu đảm bảo vật tư, trang thiết bị Y tế, cơ sở vật chất đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

- Tham mưu phương án xử lý y tế khi phát hiện CBGV, NV, học sinh có biểu hiện dịch tễ khi đến trường.

3.2 Giáo viên

- Tham gia kiểm soát y tế, phát hiện sớm, kịp thời báo cáo Ban Giám hiệu các trường hợp CBGV, NV, học sinh có biểu hiện dịch tễ khi đến trường để kịp thời xử lý y tế.

- Hướng dẫn học sinh, cha mẹ học sinh cài đặt, khai báo y tế điện tử; thực hiện tốt các điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi quay trở lại trường học.

- Thực hiện khai báo y tế đảm bảo chính xác, trung thực trước khi trở lại trường, thường xuyên cập nhật khai báo (1 lần/ngày).

3.3 Học sinh

- Nghiêm túc chấp hành các quy định của nhà trường về đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, khai báo y tế chính xác, trung thực trước khi trở lại trường học, thường xuyên cập nhật khai báo (1 lần/ngày).

- Tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch của nhà trường.

3.4. Cha mẹ học sinh

- Phối hợp tốt với nhà trường trong xử lý các tình huống liên quan đến dịch Covid-19.

- Khai báo y tế điện tử cho con em nếu con em không có điện thoại thông minh để cài đặt và khai báo, thường xuyên cập nhật khai báo (1 lần/ngày).

3.5 Đề nghị UBND xã

- Tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh thực hiện tốt công tác khai báo y tế; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh quay trở lại trường học.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phối hợp hỗ trợ các nhà trường thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh quay trở lại trường học.

Trên đây là quy trình xử lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có biểu hiện dịch tễ khi học sinh quay trở lại trường trong điều kiện bình thưởng mới. Yêu cầu CBGV, NN, học sinh nghiêm túc triển khai thực hiện; đề nghị các cơ quan, đơn vị, cha mẹ học sinh, nhân dân trên địa bàn phối hợp thực hiện./.