icon icon
Số 4 Đường Yên Sở, Thôn 4, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Hà Nội Tìm kiếm

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2022 - 2023

Người đăng: TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SỞ - 22/03/2024

  UBND HUYỆN HOÀI ĐỨC

          TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SỞ


 

                                                                           THÔNG BÁO 

                             Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên 

                                            của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2022 - 2023

 

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Trình độ đào tạo 

Ghi chú

Tuyển dụng trước 

NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)

Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

TS

 

ThS

 

ĐH

 

 

TCCN

 

Dưới TCCN

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và

 nhân viên

55

52

3

   

32

18

2

3

 

I

Giáo viên

45

45

     

26

18

1

   
 

Trong đó số giáo viên văn hóa:

33

33

0

   

18

15

     
 

Trong đó số giáo viên chuyên biệt:

12

12

     

8

3

1

   

1

Mĩ thuật

3

3

     

3

       

2

Thể dục

3

3

     

3

       

3

Âm nhạc

2

2

       

1

1

   

4

Tiếng nước ngoài

2

1

1

   

1

1

     

5

Tin học

2

2

     

1

1

     

II

Cán bộ quản lý

3

3

     

3

       

1

Hiệu trưởng

1

1

     

1

       

2

Phó hiệu trưởng

2

2

     

2

       

III

Nhân viên

7

4

3

   

3

 

1

3

 

1

Nhân viên văn thư

1

1

     

1

       

2

Nhân viên kế toán

1

1

     

1

       

3

Thủ quỹ

                   

4

Nhân viên y tế

1

1

         

1

   

5

Nhân viên thư viện

1

1

     

1

       

6

Nhân viên khác

3

 

3

         

3

 
 

...