icon icon
Số 4 Đường Yên Sở, Thôn 4, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Hà Nội Tìm kiếm

QUY TRÌNH Đưa, đón học sinh đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh quay trở lại trường trong điều kiện bình thường mới.

Người đăng: TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SỞ - 22/03/2024

QUY TRÌNH

Đưa, đón học sinh đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19

 khi học sinh quay trở lại trường trong điều kiện bình thường mới.

 

Thực hiện hướng dẫn liên ngành số 3668/HDLN:SGDĐT-YT ngày 25/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Y tế Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới; Kế hoạch số 323/KH-UBND ngày 02/11/2021 của UBND huyện về tổ chức cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch Covid 19, Trường Tiểu học Yên Sở xây dựng quy trình đưa, đón học sinh đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh quay trở lại trường trong điều kiện bình thưởng mới. Cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; an toàn phòng, chống dịch bệnh cho học sinh khi quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới.

- Bố trí lực lượng hỗ trợ cha mẹ học sinh đưa, đón học sinh đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống dịch Covid-19.

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (CBGV, NV), học sinh, cha mẹ học sinh; biến mỗi cá nhân thành một chiến sỹ trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

- Xây dựng trường thành pháo đài phòng chống dịch Covid-19.

2. Nội dung thực hiện (Quy trình đưa, đón học sinh)

2.1 Đối với trường hợp học sinh được đưa, đón bằng ô tô

- Vệ sinh, khử khuẩn xe trước khi đưa, đón học sinh.

- Đo thân nhiệt học sinh trước khi lên, xuống xe.

- Dừng xe tại khu vực chờ, đón theo quy định (do nhà trường, phối hợp Công an xã bố trí cách cổng trường 50 m).

- Hướng dẫn học sinh vào trường theo hướng đi, luồng đi theo quy định (cổng chính hoặc phụ, luồng đi số…)

- Đo thân nhiệt trước khi vào trường (nếu có biểu hiện dịch tễ đưa đến khu vực cách ly y tế để xử lý).

- Trả học sinh đúng điểm đưa, đón thống nhất với cha mẹ học sinh.

Lưu ý: Yêu cầu lái xe, phụ xe, học sinh đeo khẩu trang trong quá trình đi đến điểm đón và di chuyển trên xe.

2.2  Đối với trường hợp học sinh được cha mẹ đưa, đón bằng xe máy, xe đạp

- Dừng xe tại khu vực đưa, đón học sinh theo quy định (do nhà trường phối hợp Công an xã bố trí cách cổng trường 50m).

- Vào trường/ra khỏi trường theo hướng đi, luồng đi theo quy định.

- Đo thân nhiệt trước khi vào trường (nếu có biểu hiện dịch tễ đưa đến khu vực cách ly y tế để xử lý).

- Ra về ngay sau khi đưa, đón con em đến trường.

2.3 Đối với trường hợp học sinh tự đi đến trường

- Vào trường/ra khỏi trường theo hướng đi, luồng đi đã quy định.

- Đo thân nhiệt trước khi vào trường (nếu có biểu hiện dịch tễ đưa đến khu vực cách ly y tế để xử lý).

- Học sinh vào lớp ngay sau khi đến trường hoặc ra về ngay sau khi tan học.

3. Tổ chức thực hiện

3.1 Ban Giám hiệu

- Xây dựng quy trình đưa, đón học sinh đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh quay trở lại trường trong điều kiện bình thưởng mới.

- Đảm bảo các điều kiện về vật tư, trang thiết bị để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi đón học sinh trở lại trường.

- Chỉ đạo CBGV, NV, học sinh; phối hợp chính quyền địa phương, công an, y tế xã Yên Sở, cha mẹ học sinh thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống dịch Covid-19.

3.2 Nhân viên Y tế

- Tham mưu Ban Giám hiệu đảm bảo vật tư, trang thiết bị Y tế đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

- Tham mưu phương án phân luồng, đo thân nhiệt, kiểm soát y tế đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

3.2 Giáo viên

- Tham gia phân luồng, đo thân nhiệt, kiểm soát y tế học sinh trước khi vào trường và ra về đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Hướng dẫn học sinh, cha mẹ học sinh thực hiện tốt các điều kiện đảm bảo  an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi quay trở lại trường học.

3.3 Học sinh, cha mẹ học sinh: Nghiêm túc chấp hành các quy định của nhà trường về đưa, đón học sinh đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

3.4 Đề nghị UBND xã:

- Tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi đưa, đón học sinh đến trường.

- Chỉ đạo Công an xã Yên Sở tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh quay trở lại trường học.

3.5 Công an xã Yên Sở: Cử lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi học sinh quay trở lại trường học.

Trên đây là quy trình đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh quay trở lại trường trong điều kiện bình thưởng mới, Yêu cầu CBGV, NV, học sinh nghiêm túc triển khai thực hiện; đề nghị các cơ quan, đơn vị, cha mẹ học sinh, nhân dân trên địa bàn phối hợp thực hiện./.