icon icon
Số 4 Đường Yên Sở, Thôn 4, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Hà Nội Tìm kiếm

QUY TRÌNH Đảm bảo vệ sinh, phun khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh quay trở lại trường trong điều kiện bình thường mới

Người đăng: TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SỞ - 22/03/2024

QUY TRÌNH

Đảm bảo vệ sinh, phun khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19

 khi học sinh quay trở lại trường trong điều kiện bình thường mới

 

Thực hiện hướng dẫn liên ngành số 3668/HDLN:SGDĐT-YT ngày 25/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo - Sở Y tế Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới; Kế hoạch số 323/KH-UBND ngày 02/11/2021 của UBND huyện về tổ chức cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch Covid 19, Trường Tiểu học Yên Sở xây dựng quy trình đảm bảo vệ sinh, phun khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh quay trở lại trường trong điều kiện bình thưởng mới. Cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Đảm bảo an toàn cho học sinh khi quay trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới.

- Tạo cảnh quan sư phạm xanh - sạch - đẹp - an toàn khi đón học sinh trở lại trường.

- Đủ các trang thiết bị, vật tư y tế cho công tác phòng chống dịch Covid-19 và vệ sinh môi trường.

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn phòng chống dịch bệnh khi tham gia chuẩn bị các điều kiện đón học sinh trở lại trường học.

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên (CB, GV, NV), học sinh, cha mẹ học sinh; biến mỗi cá nhân thành một chiến sỹ trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

- Xây dựng trường thành pháo đài phòng chống dịch Covid-19.

2. Nội dung thực hiện

2.1 Đảm bảo về vật tư, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường

- Đảm bảo đủ nước sát khuẩn tay nhanh, xà phòng, nước sát khuẩn thông thường, khẩu trang

- Đảm bảo đủ số lượng Cloramin B phục vụ công tác phun khử khuẩn.

- Bình phun điện/phun tay/phun dạng sương.

- Dụng cụ cắt tỉa, chăm sóc cây xanh, cây trang trí; dụng cụ vệ sinh.

2.1 Thời gian vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn

- Hàng ngày thực hiện vệ sinh khuôn viên trong, ngoài nhà trường.

- Thực hiện cắt tỉa cây xanh, cây trang trí trong trường 05 ngày trước khi đón học sinh trở lại trường.

- Thực hiện phun khử khuẩn 02 ngày trước ngày học sinh quay trở lại trường và hàng tuần vào cuối buổi học cuối cùng trong tuần.

2.3 Quy trình vệ sinh, phun khử khuẩn

- Vệ sinh:

+ Tiến hành vệ sinh trong, ngoài khuôn viên trường học hàng ngày.

+ Cắt tỉa cây xanh, cây trang trí đảm bảo mỹ quan, sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn.

- Phun, lau khử khuẩn

- Phun khử khuẩn: Hòa tan Cloramin B vào nước theo hàm lượng 4gam/lít nước (theo quy định).

- Lau khử khuẩn: Hòa tan Cloramin B vào nước theo hàm lượng 2gam/lít nước (theo quy định).

- Tiến hành phun khử khuẩn bề mặt có nguy cơ tiếp xúc như nền nhà, tường, bàn ghế, đồ vật và khu vệ sinh; các vị trí có tiếp xúc thường xuyên như tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, tay vịn lan can, nút bấm thang máy, công tắc điện, bàn phím máy tính…

- Để khô tự nhiên.

- Lau lại bề mặt bằng nước sạch hoặc chất tẩy rửa thông thường.

2.4 Thực hiện vệ sinh, phun khử khuẩn:

- Vệ sinh:

Huy động CBGV, NV, học sinh, cha mẹ học sinh nhà trường thực hiện vệ sinh, cắt tỉa cây xanh, cây trang trí đảm bảo giãn cách, 5K, an toàn lao động.

- Phun khử khuẩn:

Thực hiện phun khử khuẩn 02 ngày trước ngày học sinh quay trở lại trường và vào cuối mỗi tuần học. Đề nghị UBND xã tổ chức phun cho nhà trường vào ngày thứ bảy (6/11/2021).

3. Tổ chức thực hiện

3.1 Ban Giám hiệu

- Xây dựng quy trình công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn khuôn viên trường, lớp khi đón học sinh quay trở lại trường trong điều kiện bình thường mới.

- Đảm bảo các điều kiện về vật tư, trang thiết bị để thực hiện công tác vệ sinh, khử khuẩn đảm bảo an toàn khi đón học sinh trở lại trường.

- Chỉ đạo CBGV, NV, học sinh; phối hợp chính quyền địa phương, Trạm Y tế xã, cha mẹ học sinh thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn phòng chống dịch Covid-19.

3.2 Nhân viên Y tế

- Tham mưu Ban Giám hiệu đảm bảo vật tư, trang thiết bị Y tế đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

- Tham mưu xây dựng quy trình công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn khuôn viên trường, lớp khi đón học sinh quay trở lại trường trong điều kiện bình thường mới.

- Phối hợp Trạm Y tế thực hiện phun khử khuẩn theo quy định.

3.2 Giáo viên

- Tham gia thực hiện vệ sinh môi trường sư phạm trong, ngoài nhà trường; vệ sinh trường, lớp trước và sau khi phun khử khuẩn đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Hướng dẫn học sinh, cha mẹ học sinh Tham gia thực hiện vệ sinh môi trường sư phạm trong, ngoài nhà trường; vệ sinh trường, lớp trước và sau khi phun khử khuẩn đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

- Hướng dẫn học sinh đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi trở lại trường học.

3.3 Học sinh, cha mẹ học sinh:

Tham gia thực hiện vệ sinh môi trường sư phạm trong, ngoài nhà trường; vệ sinh trường, lớp trước và sau khi phun khử khuẩn đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid-19.

3.4 Đề nghị UBND xã Yên Sở

- Vận động cha mẹ học sinh, nhân dân trên địa bàn tích cực ủng hộ, hỗ trợ nhà trường trong công tác đảm bảo vệ sinh, khử khuẩn khi đón học sinh trở lại trường học.

- Chỉ đạo Trạm Y tế xã Yên Sở cung cấp đủ lượng Cloramin B đảm bảo công tác phòng chống dịch; phối hợp nhà trường thực hiện phun khử khuẩn trước khi đón học sinh trở lại trường và hàng tuần khi học sinh đi học trở lại đến khi hết dịch Covid-19.

3.5 Đề nghị Trạm Y tế xã Yên Sở

Phối hợp nhà trường thực hiện phun khử khuẩn khuôn viên trường đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trên đây là quy trình đảm bảo vệ sinh, phun khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh quay trở lại trường trong điều kiện bình thưởng mới, Yêu cầu CBGV, NN, học sinh nghiêm túc triển khai thực hiện; đề nghị các cơ quan, đơn vị, cha mẹ học sinh, nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia./.