icon icon
Số 4 Đường Yên Sở, Thôn 4, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Hà Nội Tìm kiếm

PHƯƠNG ÁN ĐÓN HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG

Người đăng: TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SỞ - 22/03/2024

3_Phuong_an_tro_lai_truong_c4fce11c6a.doc

PHƯƠNG ÁN

ĐÓN HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG

Thực hiện Kế hoạch số 323/KH-UBND ngày 02/11/2021 của UBND huyện Hoài Đức về tổ chức cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19, trường Tiểu học Yên Sở xây dựng phương án đón học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19 cụ thể như sau:

1. Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trở lại trường từ ngày 8/11/2021:

- Số CB, GV, NV: 20 người.

- Học sinh: Số lớp: 6; số học sinh: 216

2. Những nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện:

2.1. Tổng vệ sinh trường lớp, phun khử khuẩn: Thực hiện trong ngày   04 / 11/ 2021.

- Số lượng CB, GV, NV tham gia tổng vệ sinh: 25

- Số máy đo thân nhiệt hiện có: 20 Cần bổ sung: 0

- Số chai/lít dung dịch khử khuẩn cần chuẩn bị: 40 chai

- Số xà phòng rửa tay cần chuẩn bị: 40 bánh.

- Số vòi nước, chậu rửa cần chuẩn bị: 30

Quy trình Đảm bảo vệ sinh, phun khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 cụ thể đính kèm.

2.2. Chuẩn bị đón học sinh đến trường:

- Phân luồng vào tại khu vực cổng trường: 2 luồng

- Số CB, GV, NV trực tại cổng trưởng hướng dẫn học sinh vào lớp, khai báo y tế và thực hiện đo thân nhiệt: 4 đồng chí

- Các vị trí bàn để dung dịch sát khuẩn (cụ thể): Cổng trường, khu hiệu bộ, phòng y tế, 6 phòng học.

- Phân luồng ra khi học sinh tan học, trả học sinh: 2 luồng

Quy trình đưa, đón học sinh đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi học sinh quay trở lại trường cụ thể đính kèm.

2.3. Phương án chuẩn bị xử lý khi CB, GV, NV, học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở:

- Chuẩn bị 01 phòng cách ly y tế đủ các điều kiện CSVC theo quy định gần khu vực kiểm soát y tế.

- Đảm bảo có nhân viên y tế của trường trực trong suốt thời gian từ khi đón học sinh đến khi học sinh đã ra về hết.

Quy trình chi tiết xử lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có biểu hiện sốt, ho, khó thở khi học sinh quay trở lại trường đính kèm.

2.4. Phương án bố trí phòng học, dạy và học cho các lớp có học sinh đến trường:

- Sắp xếp đảm bảo các lớp học không gần nhau (sơ đồ vẽ cụ thể sau đây, được công khai trên bảng thông báo ở cổng trường và trên trang thông tin điện tử của trường).

PHÒNG HỌC

LỚP

A-101

5A1

A103

5A2

A-105

5A3

A-201

5A4

A-203

5A5

A-205

5A6

- Thông báo cho học sinh mang theo bình nước cá nhân, không sử dụng bình nước chung.

- Học sinh học và nghỉ giữa giờ tại chỗ, trường hợp cần thiết thì ra ngoài.

- Giờ giải lao: giáo viên quản học sinh tại lớp, khi chuyển tiết thì giáo viên di chuyển đổi lớp.

- Tổ chức dạy trực tiếp các môn: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Khoa học, Lịch Sử, Địa lý, Kỹ thuật, Sinh hoạt lớp; thời gian dạy vào buổi sáng từ 7h30 đến 10h25.

- Học trực tuyến: Các khối lớp 1; 2; 3; 4. Khối lớp 5 các môn: Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Tiếng Anh.

Trên đây là Phương án đón học sinh trở lại trường của trường Tiểu học Yên Sở. Kính đề nghị UBND huyện xem xét, phê duyệt./.