icon icon
Số 4 Đường Yên Sở, Thôn 4, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Hà Nội Tìm kiếm

Danh sách hội đồng tuyển sinh lớp 1 trường Tiểu học Yên Sở năm học 2022 - 2023

Người đăng: TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SỞ - 22/03/2024

TH_YEN_SO_-_DANH_SACH_HD_TSDC_4b5de.doc

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SỞ

NĂM HỌC 2022 - 2023

 (Đính kèm QĐ số      /QĐ-PGDĐT ngày    /    /2022 của phòng GDĐT Hoài Đức)

 

I/ Chủ tịch:

Bà Nguyễn Thị Vân Anh                           - Hiệu trưởng

II/ Phó chủ tịch:

 Nguyễn Thị Ngọc Quý                          - Phó Hiệu trưởng

III/ Thư ký:

Bà Nguyễn Thị Thoa                                   - Chức vụ: Thư ký hội đồng.

IV/ Ủy viên:

1. Bà Nguyễn Thị Loan

 

- Chức vụ: Phó hiệu trưởng

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

 

- Chức vụ: Tổ trưởng tổ 1

3. Bà Nguyễn Thị Thủy

 

- Chức vụ:  Tổ phó tổ 1

4. Bà Nguyễn Thu Hà

 

- Chức vụ: Giáo viên

5. Bà Nguyễn Thị Hoa

 

- Chức vụ: Giáo viên

6. Bà Nguyễn Thị Minh Hồng

 

- Chức vụ: Giáo viên

7. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

 

- Chức vụ: Giáo viên

 

V. Bộ phận giúp việc:

 

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

2. Bà Hồ Thị Thuận

3. Bà Hà Thị Ngọc Huế

4. Bà Nguyễn Thị Năm

 

- Chức vụ: Nhân viên TB

- Chức vụ: Nhân viên KT

- Chức vụ: Nhân viên YT

- Chức vụ: Nhân viên VT-TQ