icon icon
Số 4 Đường Yên Sở, Thôn 4, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Hà Nội Tìm kiếm

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2022 - 2023

Người đăng: TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SỞ - 22/03/2024

         UBND HUYỆN HOÀI ĐỨC

          TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SỞ


 

                                                           THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2022 - 2023

 

STT

Nội dung

Số lượng

Bình quân

I

Số phòng học/số lớp

30/30

Số m2/học sinh

II

Loại phòng học

 

-

1

Phòng học kiên cố

30

-

2

Phòng học bán kiên cố

 

-

3

Phòng học tạm

 

-

4

Phòng học nhờ

 

-

III

Số điểm trường

1

-

IV

Tổng diện tích đất (m2)

8507,6

7,3

V

Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)

5477,2

4,7

VI

Tổng diện tích các phòng

   

1

Diện tích phòng học (m2)

1450

50

2

Diện tích phòng chuẩn bị (m2)

   

3

Diện tích thư viện (m2)

110

0,01

4

Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)

450

0,39

5

Diện tích phòng khác (….)(m2)

310

0,27

VII

Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu 

(Đơn vị tính: bộ)

36

Số bộ/lớp

1

Khối lớp 1

6

6/6

2

Khối lớp 2

6

6/6

3

Khối lớp 3

6

6/6

4

Khối lớp 4

6

6/6

5

Khối lớp 5

6

6/6

VIII

Tổng số máy vi tính đang được sử dụng 

phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)

21

0,018

IX

Tổng số thiết bị

36

1,2

1

Ti vi

30

1

2

Cát xét

2

0,07

3

Đầu Video/đầu đĩa

0

 

4

Máy chiếu OverHead/projector/vật thể

2

0,07

5

Thiết bị khác: máy phô tô

2

0,07

6

…..

    

 

Nội dung

Số lượng (m2)

X

Nhà bếp

444

XI

Nhà ăn

444

 

 

Nội dung

Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)

Số chỗ 

Diện tích 

bình quân/chỗ

XII

Phòng nghỉ cho 

học sinh bán trú 

444

400

1,11

XIII

Khu nội trú 

     

 

XIV

Nhà vệ sinh

Dùng cho giáo viên

Dùng cho học sinh

Số m2/học sinh

 

Chung

Nam/Nữ

Chung

Nam/Nữ

1

Đạt chuẩn vệ sinh* 

2

 

5

 

0,15

2

Chưa đạt chuẩn vệ sinh*

         

                                

   

Không

XV

Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh

x

 

XVI

Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)

x

 

XVII

Kết nối internet (ADSL)

x

 

XVIII

Trang thông tin điện tử (website) của trường

x

 

XIX

Tường rào xây

x