icon icon
Số 4 Đường Yên Sở, Thôn 4, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Hà Nội Tìm kiếm

Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022 – 2023

Người đăng: TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SỞ - 13/03/2024

78_KH_TUYEN_SINH_NAM_HOC_2022_-_2023_4baa4.doc  

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022 – 2023.

––––––––––––––––

      Căn cứ vào Điều lệ trường tiểu học ban kèm theo thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống cơ sở giáo dục quốc dân;

Căn cứ công văn số 942/SGDĐT-QLT ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Hướng dẫn số 02/PGDĐT ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Đức về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022 - 2023;

Trường Tiểu học Yên Sở xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022 - 2023 cụ thể như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, chính xác, công khai, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cấp tiểu học, phổ cập giáo dục đúng độ tuổi. 

2. Điều tra chính xác số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ (tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, trách nhiệm trong công tác tuyển sinh).

3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường CSVC; giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày.

4. Không vận động quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

  5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

               B. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 :

          - Phối hợp với UBND xã tổ chức điều tra số trẻ, số học sinh ở từng độ tuổi đi học trên địa bàn, đảm bảo số liệu chính xác để phân tuyến TS.

          - Căn cứ vào kết quả điều tra số trẻ, số HS trong độ tuổi trên địa bàn, căn cứ vào tình hình đội ngũ và CSVC, nhà trường xây dựng kế hoạch công tác TS năm học 2022 - 2023, trình UBND xã phê duyệt và gửi về phòng GD&ĐT để trình UBND huyện phê duyệt chính thức sau đó công bố công khai theo quy định.

DỰ KIẾN CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022 - 2023

Số học sinh (trẻ) trong

độ tuổi

Dự kiến số lớp (nhóm, lớp) đầu cấp

Dự kiến số HS tuyển mới đầu cấp

Phân chia khu vực tuyển sinh (đối với các xã, thị trấn có từ 2 trường cùng cấp học trở lên)

Ghi chú

Ghi tình trạng thiếu phòng học nếu có, ghi rõ số phòng thiếu

Tạm trú

Thường trú

Tổng số

 

 

 

 

12

196

208

6

208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

1. Phương thức tuyển sinh:

Phương thức: xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND huyện quy định; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến.

2. Độ tuổi dự tuyển vào lớp 1:

Tuổi của trẻ vào học lớp 1 là 6 tuổi (sinh năm 2016); trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Tuyệt đối không nhận trẻ thiếu tuổi vào học lớp 1.

3. Hồ sơ dự tuyển

+ Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 1 (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp hoặc in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh trực tuyến;

+ Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ;

+ Bản phôtô sổ hộ khẩu, sổ tạm trú (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc Giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục đăng kí thường trú, tạm trú của cơ quan đăng kí cư trú. 

+ Giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền

cấp (nếu có).

4. Thời gian tuyển sinh

+ Tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 1/7/2022 đến hết ngày 3/7/2022

+ Tuyển sinh trực tiếp: Từ ngày 13/7/2022 đến hết ngày 18/7/2022

5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh:

- Chỉ tiêu: 208 học sinh; Số lớp: 6; Bình quân: 34,7

- Địa bàn tuyển sinh: Xã Yên Sở 

*Lưu ý: Trường hợp TS bằng hình thức trực tuyến: Cha mẹ HS có thể đối chiếu hồ sơ TS tại trường đăng ký TS từ khi nhận được thông báo đăng ký TS trực tuyến thành công đến 17h 00 ngày 18/7/2022.

- Sau ngày 18/7/2022, nếu tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao, hội đồng tuyển sinh báo cáo Phòng GD&ĐT, căn cứ vào tình hình cụ thể của nhà trường, Phòng GD&ĐT cho phép trường được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 21/7/2022 đến ngày 22/7/2022.

- Cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào hệ thống sổ điểm điện tử chậm nhất ngày 23/7/2022.

- Công tác tuyển sinh đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND Huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo.

- Tuyên truyền tới phụ huynh về tiện ích của việc đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua ứng dụng công nghệ thông tin.

C. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM :

         1. Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh :

-  Chịu trách nhiệm chung, cuối cùng trước Phòng GD&ĐT và Ủy ban nhân dân xã về công tác tuyển sinh.

          - Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn, thành lập Hội đồng tuyển sinh, thực hiện công tác tuyển sinh đúng theo các quy định của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, đúng kế hoạch tuyển sinh của nhà trường đã được Phòng GD&ĐT phê duyệt.

- Tuyên truyền, niêm yết công khai tại trường, thông báo trên Website và trên hệ thống truyền thanh xã các quy định TS và hồ sơ TS, tuyến TS, chỉ tiêu TS, thời gian TS, độ tuổi TS ...

- Chuẩn bị các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyển sinh, thành lập tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến.

- Tổ chức cấp mã cho học sinh khối lớp 5 đúng thời gian quy định (trước ngày 27/5/2022). Hướng dẫn cha mẹ học sinh kiểm tra thông tin cá nhân, kết quả tuyển sinh của học sinh theo đúng quy định; đảm bảo bảo mật thông tin mã học sinh và mật khẩu; đảm bảo thông tin cá nhân và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh phải chính xác và thống nhất giữa sổ điểm điện tử với hồ sơ học sinh; bố trí bộ phận thường trực hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của học sinh, cha mẹ học sinh về mã học sinh và các nội dung khác về tuyển sinh theo quy định.

- Tuyên truyền, hướng dẫn toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về TS trực tuyến, thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai TS trực tuyến của trường.

 - Kết thúc tuyển sinh, lập danh sách HS đã tuyển qua hệ thống hỗ trợ TS trực tuyến, báo cáo kết quả TS với UBND xã và Phòng GD&ĐT.

- Chuẩn bị tốt các điều kiện về đội ngũ và cơ sở vật chất để phục vụ cho công tác tuyển sinh và triển khai năm học mới.

      2. Các thành viên trong hội đồng tuyển sinh:

- Hội đồng tuyển sinh do Trưởng phòng GD&ĐT huyện ra quyết định thành lập có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác TS, đảm bảo khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao. Chịu trách nhiệm trước chủ tịch Hội đồng tuyển sinh về việc làm được phân công thực hiện.

- Khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu (hoặc Sổ tạm trú, Giấy xác nhận thông tin về cư trú). Nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao Giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính Sổ hộ khẩu (hoặc Sổ tạm trú, Giấy xác nhận thông tin về cư trú) và hồ sơ tuyển sinh” sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao Giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.

- Trong suốt thời gian tuyển sinh tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ HS đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên được phân công trực trong thời gian TS có mặt đúng giờ, nghiêm túc thực hiện quy trình, quy định tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời những khó khăn, thắc mắc, tạo thuận lợi cho HS và cha mẹ HS, hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến.

- Kết thúc tuyển sinh, nhà trường lập danh sách học sinh đã tuyển thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, gửi kết quả tuyển sinh cho UBND xã và báo cáo với Phòng GD&ĐT.

D. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Gửi về tổ tiểu học:

- Ngày 10/5/2022: Nộp kế hoạch tuyển sinh.

- Ngày 14/7/2022: Nộp BC nhanh về công tác tuyển sinh, đề xuất tuyển sinh bổ sung (nếu có).

- Ngày 22/7/2022: Nộp báo cáo chính thức và các biểu tổng hợp về kết quả tuyển sinh.

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022 - 2023 của trường Tiểu học Yên Sở. Yêu cầu các bộ phận nghiên cứu kỹ văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT, của Phòng GD&ĐT, Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2022 - 2023 của trường để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, khi có những vấn đề vướng mắc cần báo cáo ngay cho hiệu trưởng để có sự chỉ đạo giải quyết kịp thời./.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: