icon icon
Số 4 Đường Yên Sở, Thôn 4, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Hà Nội Tìm kiếm

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP 1 TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SỞ NĂM HỌC 2021 - 2022

Người đăng: TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SỞ - 12/03/2024

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SỞ

 NĂM HỌC 2021 - 2022

             (Đính kèm Quyết định số:     /QĐ - GD&ĐT ngày   /     /2021)

 

 

I/ Chủ tịch:

Bà Nguyễn Thị Vân Anh                           - Hiệu trưởng

II/ Phó chủ tịch:

 Nguyễn Thị Ngọc Quý                      - Phó Hiệu trưởng

III/ Thư ký:

Bà Nguyễn Thị Thoa                             - Chức vụ: Thư ký hội đồng.

IV/ Ủy viên:

1. Bà Nguyễn Thị Loan

- Chức vụ: Phó hiệu trưởng

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

- Chức vụ: Tổ trưởng tổ 1

3. Bà Nguyễn Thị Thủy

- Chức vụ:  Tổ phó tổ 1

4. Bà Nguyễn Thu Hà

- Chức vụ: Giáo viên

5. Bà Nguyễn Thị Hoa

- Chức vụ: Giáo viên

6. Bà Nguyễn Thị Minh Hồng

- Chức vụ: Giáo viên

7. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy

- Chức vụ: Giáo viên

8. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

9. Bà Hồ Thị Thuận

10. Bà Hà Thị Ngọc Huế

11. Bà Nguyễn Thị Năm

- Chức vụ: Nhân viên TB

- Chức vụ: Nhân viên KT

- Chức vụ: Nhân viên YT

- Chức vụ: Nhân viên VT-TQ

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: