icon icon
Số 4 Đường Yên Sở, Thôn 4, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Hà Nội Tìm kiếm

Danh mục sách giáo khoa lớp 1, 2, 3 trường TH Yên Sở sử dụng từ năm học 2022 - 2023

Người đăng: TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SỞ - 13/03/2024

CONG_KHAI_DANH_MUC_SACH_GIAO_KHOA_LOP_1_2_3_9677f.doc 

              UBND HUYỆN HOÀI ĐỨC

         TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SỞ                                    

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              

        Yên Sở, ngày 20 tháng 7 năm 2022

   

                                                           THÔNG BÁO

                                   DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1; 2; 3 

                 TRƯỜNG TH YÊN SỞ SỬ DỤNG TỪ NĂM HỌC 2022 - 2023

 

  1. Bộ sách giáo khoa lớp 1

TT

Tên SGK

Bộ sách

Kết nối tri thức

với cuộc sống

Cánh diều

NXB Đại Trường Phát

1

Tiếng Việt 1

x

 

 

2

Toán 1

x

 

 

3

Đạo đức 1

x

 

 

4

TN&XH 1

x

 

 

5

HĐTN 1

x

 

 

6

Âm nhạc 1

x

 

 

7

GDTC 1

x

 

 

8

Mĩ thuật 1

 

x

 

9

Sách Tiếng Anh

i-Learn Smart Start

 

 

x

 

  1. Bộ sách giáo khoa lớp 2

TT

Tên SGK

Bộ sách

Kết nối tri thức

với cuộc sống

Cánh diều

NXB Đại Trường Phát

1

Tiếng Việt 2

x

 

 

2

Toán 2

x

 

 

3

Đạo đức 2

x

 

 

4

TN&XH 2

x

 

 

5

HĐTN 2

x

 

 

6

Âm nhạc 2

x

 

 

7

GDTC 2

x

 

 

8

Mĩ thuật 2

 

x

 

9

Sách Tiếng Anh

i-Learn Smart Start 2

 

 

x

 

  1. Bộ sách giáo khoa lớp 3

 

TT

Tên SGK

Bộ sách

Kết nối tri thức

với cuộc sống

Cánh diều

NXB

Đại Trường Phát

NXB

Đại học Vinh

1

Tiếng Việt 3

x

 

 

 

2

Toán 3

x

 

 

 

3

Đạo đức 3

x

 

 

 

4

TN&XH 3

x

 

 

 

5

HĐTN 3

x

 

 

 

6

Âm nhạc 3

x

 

 

 

7

GDTC 3

x

 

 

 

8

Công nghệ 3

x

 

 

 

9

Mĩ thuật 3

 

x

 

 

10

Tin học 3

 

 

 

x

11

Sách Tiếng Anh

i-Learn Smart Start 3

 

 

x

 

         

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                    (Đã kí)

 

                  

                                                                                       Nguyễn Thị Vân Anh

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: