icon icon
Số 4 Đường Yên Sở, Thôn 4, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Hà Nội Tìm kiếm

Công khai báo cáo đề xuất lựa chọn danh mục sách giáo khoa lớp 4

Người đăng: TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SỞ - 13/03/2024

UBND HUYỆN HOÀI ĐỨC

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN SỞ

 

BÁO CÁO

TỔNG HỢP DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4

ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN

 

STT

Tên sách

Tên bộ sách lựa chọn

Tổng số lượng sách dự kiến dùng trong toàn trường

1

Tiếng Việt 4

Kết nối tri thức với cuộc sống

240 quyển

2

Toán 4

Kết nối tri thức với cuộc sống

240 quyển

3

Đạo đức 4

Kết nối tri thức với cuộc sống

240 quyển

4

Lịch sử và Địa lí 4

Kết nối tri thức với cuộc sống

240 quyển

5

Khoa học 4

Kết nối tri thức với cuộc sống

240 quyển

6

Tin học 4

Kết nối tri thức với cuộc sống

240 quyển

7

Công nghệ 4

Kết nối tri thức với cuộc sống

240 quyển

8

Giáo dục thể chất 4

Kết nối tri thức với cuộc sống

240 quyển

9

Âm nhạc 4

Kết nối tri thức với cuộc sống

240 quyển

10

Mĩ thuật 4

Cánh Diều

240 quyển

11

Hoạt động trải nghiệm 4

Kết nối tri thức với cuộc sống

240 quyển

12

I Learn smart start

Đại Thành Phát

240 quyển

 

 

 

Người lập biểu

 

 

Nguyễn Thị Năm

Hoài Đức, ngày 27 tháng 3 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Phạm Thị Hà

           

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: