Danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong trường Tiểu học Yên Sở từ năm học 2023 - 2024

Ngày ban hành:
10/04/2023
Ngày hiệu lực:
10/04/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Cam kết chất lượng giáo dục năm học 2023 - 2024

Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế, năm học 2022 - 2023

Ngày ban hành:
10/09/2023
Ngày hiệu lực:
10/09/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn về việc

Khảo sát trực tuyến sự Hài lòng

của người dân, tổ chức đối với

4 dịch vụ công:

 

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,

Cấp giấy phép xây dựng

Giáo dục công

Y tế công

Ngày ban hành:
06/10/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/04/2021
Ngày hiệu lực:
03/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/02/2021
Ngày hiệu lực:
16/02/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/02/2021
Ngày hiệu lực:
01/02/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/10/2020
Ngày hiệu lực:
09/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/10/2020
Ngày hiệu lực:
09/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực