CHỦ ĐỀ: ĐẠI DƯƠNG MÊNH MÔNG/ BÀI 1: BẦU TRỜI VÀ BIỂN