CHỦ ĐỀ 2: SỰ THÚ VỊ CỦA NÉT/ BÀI 4: NÉT THẲNG, NÉT CONG