A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH Tổ chức dạy học trực tuyến và bố trí nguồn lực đề dạy học trực tuyến năm học 2021 - 2022 trường Tiểu học Yên Sở

Thực hiện công văn số 3211/SGDĐT- GDPT ngày 10/9/2021 của Sở Giáo dục Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo dạy học trực tuyến trong thời gian phòng, chổng dịch Covid-19 năm học 2021-2022;

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2022 và căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định v quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-PGDĐT ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hoài Đức về việc Chỉ đạo tổ chức dạy học trực tuyến và bố trí nguồn lực để dạy học trực tuyến đối vi các trường tiểu học và trung học cơ s trên địa bàn huyện.

Đ đảm bảo thực hiện kể hoạch năm học, duy trì nền nếp, chất lượng dạy và học, trường Tiểu học Yên Sở xây dựng Kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến bố trí nguồn lực để dạy học trực tuyến năm học 2021 - 2022 cụ thể như sau:


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết